Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest BUILDLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Blachówka 12B, 41-935 Bytom wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000758964, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9542799702 oraz REGON 381964056 (dalej jako „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem: 

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Blachówka 12B, 41-935 Bytom drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail:  
 • telefonicznie – pod numerem

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej (dalej jako „Użytkownik”) z Platformy internetowej (dalej jako „Platformą internetową”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 

Czy Twoje dane są bezpieczne? 

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane

z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne

dla korzystania przez Ciebie z Platformy internetowej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania

z Platformy internetowej, w tym w celu umożliwienia Ci przesłania zapytania do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczą:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na zawieraniu z Użytkownikiem umowy świadczenia usług elektronicznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
 • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną
  za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej,
  w tym formularza kontaktowego,
 • archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,

w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych
  z funkcjonowaniem Platformy internetowej, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych
  w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.
 

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, operatorzy płatności internetowych. 

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu

do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych

z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Administrator nie przekazuje Twoje dane osobowe do państw trzecich.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie 

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany,

w tym również w formie profilowania.

Administrator może przetwarzać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, jeżeli informacje zawarte w tych plikach umożliwiają identyfikację osoby. Informacje to pozwalają na prezentowanie treści uwzględniających zachowanie użytkownika Platformy internetowej. Wykorzystanie tych informacji ma miejsce jednak tylko gdy użytkownik Portalu internetowego zgodził się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat ustawienia plików cookies znajdziesz
w dalszej w części tj. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie,
  w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych
w Polityce Prywatności. 

 

Rodzaje gromadzonych danych

Platforma Internetowa gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Platformę Internetową.

 

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Rodzaj i nazwa urządzenia
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Polityka plików Cookies

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Platformą internetową) podczas przeglądania Platformy internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia

z Platformą internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie internetowej.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz

w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Platformie internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz

w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Platformy internetowej.

Korzystanie z Platformy internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Platforma internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
z Platformy internetowej i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.Na Platformie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Platformę internetową;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook.

Na Platformie internetowej używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Platformą internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy internetowej. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Platformy internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie internetowej. 

Z uwagi na cel ich wykorzystania pliki cookies działające w ramach Platformy internetowej można podzielić na następujące rodzaje: 

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z Platformy internetowej, jak również
  z poszczególnych usług
 • analityczny – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania jej użytkownikom spersonalizowanych treści.
 • funkcjonalne – umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Platformy internetowej ustawień
  i personalizację interfejsu użytkownika, 
 • reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam, ofert i/lub usług związanymi
  z aktualną ofertą administratora Platformy internetowej, które mogą być spersonalizowane przy uwzględnieniu zachowań użytkownika Platformy internetowej.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Platformy internetowej. 

Pobierz aplikację mooff

Zapisz się na nasz
newsletter!

Subskrybuj i czytaj w każdy poniedziałkowy poranek świeże wskazówki, jak uporządkować swoją firmę!